Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.7.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Zamówienia Publiczne
Gmina Lubaczów
Deadlines:
Published : 27-05-2022 14:08:00
Placing offers : 09-06-2022 09:00:00
Offers opening : 09-06-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-05-24 SWZ.pdf pdf 576.75 2022-05-27 14:08:00 Proceeding
2022-05-24 Załączniki nr 1,2,3,4,5,8.docx docx 104.71 2022-05-27 14:08:00 Proceeding
2022-05-24 Załącznik nr 5 projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 245.46 2022-05-27 14:08:00 Proceeding
2022-05-24 Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 219.88 2022-05-27 14:08:00 Proceeding
2022-05-27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 160.62 2022-05-27 14:08:00 Proceeding
2022-06-02 wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 548.71 2022-06-02 10:16:16 Proceeding
2022-06-02 zmiana treści SWZ.pdf pdf 275.17 2022-06-02 10:26:16 Public message
2022-06-02 zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.14 2022-06-02 10:26:16 Public message
2022-06-09 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 43.57 2022-06-09 10:03:51 Public message
2022-07-06 Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postepowania.pdf pdf 118.15 2022-07-06 12:07:23 Public message

Announcements

2022-07-06 12:07 Zamówienia Publiczne 2022-07-06 Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

2022-07-06 Informacj [...].pdf

2022-06-09 10:03 Zamówienia Publiczne 2022-06-09 Informacja z otwarcia ofert

2022-06-09 Informacj [...].pdf

2022-06-09 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następującą kwotę 625 000,00 zł gross
2022-06-02 10:26 Zamówienia Publiczne ZMIANA TREŚCI SWZ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

2022-06-02 zmiana tr [...].pdf

2022-06-02 zmiana og [...].pdf

2022-06-02 10:22 Zamówienia Publiczne Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) w odniesieniu do zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1.
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 11 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo? Firma Microsoft udostępniła dokument uprawniający tzw. „LOE” dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (15568B), w którym informuje, że przyznany został wyjątek na wykorzystanie przez Gminy w ramach programu społecznego urządzeń, które umożliwią uczniom zdalne uczenie oraz użytek osobisty. Ponadto firma Microsoft udostępnia adres Email address na który można kierować zapytanie w sprawie możliwości wykorzystania licencji edukacyjnych w projekcie "Granty PPGR": edukacja@microsoft.com.

Odpowiedź:
Zgodnie z Letter of Eligibility, wystawionym dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania systemu operacyjnego Windows 11 Pro Education, dostarczanego w ramach programu „Shape The Future”

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704