Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ocds-148610-f085f19e-dd98-11ec-9a86-f6f4c648a056 ZP.271.8.2022 - Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin

Deadlines:
Published : 27-05-2022 12:01:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da3fc1-f458-3ef2-e6d0-3c000dc65fd0.pdf pdf 111.95 2022-05-27 12:01:00 Proceeding
HYDROFORNIA - dokumentacja projektowa.zip zip 128155.06 2022-05-27 12:01:00 Proceeding
swz- hydrofornia.docx docx 105.27 2022-05-27 12:01:00 Proceeding
zmiana gabarytów.zip zip 1498.78 2022-05-27 12:01:00 Proceeding
załączniki do SUW.zip zip 170.96 2022-05-27 12:01:00 Proceeding
odpowiedź na zapytanie nr 1pdf.pdf pdf 64.65 2022-06-01 10:39:48 Public message
Zmiana swz- hydrofornia.pdf pdf 339.3 2022-06-10 16:02:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.29 2022-06-10 16:02:32 Public message
odpowiedź na zapytanie nr 2.docx docx 16.86 2022-06-20 15:17:09 Public message
odpowiedź na zapytanie nr 3.pdf pdf 222.79 2022-06-21 11:35:15 Public message
odpowiedzi na zpaytanie nr 2.docx docx 17.96 2022-06-21 11:35:15 Public message
AKTUALNY SWZ.pdf pdf 2019.52 2022-06-21 14:02:03 Public message
08da5370-3bb5-df56-0dea-56000e358aba.pdf pdf 36.3 2022-06-21 14:02:03 Public message
SUW Margonin - Przedmiary.zip zip 36.2 2022-06-21 14:02:03 Public message
odpowiedzi na zapytanie nr 4.pdf pdf 57.46 2022-06-22 11:27:31 Public message
1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 39.5 2022-06-24 14:55:49 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 52.08 2022-06-27 14:22:59 Public message

Announcements

2022-06-27 14:22 Katarzyna Sałata zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-24 14:55 Katarzyna Sałata informacja o treści złożonych ofert

1. INFORMACJA Z OTWA [...].doc

2022-06-23 11:04 Katarzyna Sałata Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 7.000.000,00 zł brutto
2022-06-22 11:27 Katarzyna Sałata odpowiedź na zapytanie nr 4

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-06-21 14:02 Katarzyna Sałata zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert: 24.06.2022r.
aktualny SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

AKTUALNY SWZ.pdf

08da5370-3bb5-df56-0 [...].pdf

SUW Margonin - Przed [...].zip

2022-06-21 11:35 Katarzyna Sałata Zamawiający omyłkowo zamieścił w dniu wczorajszym ponownie odpowiedź na zapytanie nr 1 zamiast na zapytanie nr 2
odpowiedź na zapytanie nr 2 i nr 3

odpowiedź na zapytan [...].pdf

odpowiedzi na zpayta [...].docx

2022-06-20 15:17 Katarzyna Sałata odpowiedź na zapytanie nr 2

odpowiedź na zapytan [...].docx

2022-06-10 16:02 Katarzyna Sałata Zamawiający zamieszcza informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana swz- hydrofor [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-01 10:39 Katarzyna Sałata odpowiedź na zapytanie nr 1

odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1642