Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.25.2022.IKP Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w Alejach 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I Kontrakt X

Iwona Kozłowska-Pieczkowska
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Deadlines:
Published : 27-05-2022 10:25:00
Placing offers : 24-06-2022 09:30:00
Offers opening : 24-06-2022 09:50:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.01 2022-05-27 10:25:00 Proceeding
SWZ cz.I- Instrukcja z załącznikami.zip zip 1010 2022-05-27 10:25:00 Proceeding
dok.techniczna.zip zip 213594.97 2022-05-27 10:25:00 Proceeding
projekt umowy.zip zip 10043.75 2022-05-27 10:25:00 Proceeding
odpowiedzi 08.06.2022.pdf pdf 574.65 2022-06-08 14:02:05 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 38.29 2022-06-08 14:02:50 Public message
zmiana ogłoszenia1.pdf pdf 213.91 2022-06-20 11:49:07 Public message
odp.na pytania — 20.06.2022.pdf pdf 578.54 2022-06-20 11:52:43 Public message
PZT z adnotacją.pdf pdf 607.54 2022-06-20 11:52:43 Public message
skorygowany wzór umowy.pdf pdf 3493.16 2022-06-20 11:52:43 Public message
TER- 20.06.2022.xlsx xlsx 12.13 2022-06-20 11:52:43 Public message
TER poprawiony.pdf pdf 31.95 2022-06-20 11:52:43 Public message
otwarcie ofert.pdf pdf 491.76 2022-06-24 10:56:29 Public message

Announcements

2022-06-24 10:56 Iwona Kozłowska-Pieczkowska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

otwarcie ofert.pdf

2022-06-24 09:30 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2 100 000,00 zł brutto.
2022-06-20 11:52 Iwona Kozłowska-Pieczkowska odpowiedzi na pytania, poprawiona TER i projekt umowy

odp.na pytania — 20. [...].pdf

PZT z adnotacją.pdf

skorygowany wzór umo [...].pdf

TER- 20.06.2022.xlsx

TER poprawiony.pdf

2022-06-20 11:49 Iwona Kozłowska-Pieczkowska zmiana ogłoszenia o zamówieniu

zmiana ogłoszenia1.p [...].pdf

2022-06-08 14:02 Iwona Kozłowska-Pieczkowska zmiana ogłoszenia o zamówieniu

zmiana ogłoszenia.p [...].pdf

2022-06-08 14:02 Iwona Kozłowska-Pieczkowska odpowiedzi na pytania

odpowiedzi 08.06.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 965