Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 261.22.2022 zakup okładek z logo WFOŚiGW w Poznaniu wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego

Deadlines:
Published : 27-05-2022 14:18:00
Placing offers : 02-06-2022 10:00:00
Offers opening : 02-06-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa okładek z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1. 3. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni roboczych od akceptacji projektu. 4. Oceniane kryteria i ich ranga: cena brutto (z podatkiem VAT) - 100%.

5. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w celu potwierdzenia, że oferowana okładka odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, dostarczy jedną sztukę (bez logotypów) w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia na stronie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku niezłożenia próbki – oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający ma prawo wybrać następną ofertę. Próbka jest zwracana na wniosek Wykonawcy.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 1) odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w Zaproszeniu, 2) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 845 62 09.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula-informacyjna-Prawo-zamowien-publicznych.pdf pdf 241.56 2022-05-27 14:18:00 Proceeding
zał. 1_ opis_okładka.doc doc 909 2022-05-27 14:18:00 Subject of the order
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #618730.docx docx 28.17 2022-06-06 16:40:02 Public message

Announcements

2022-06-08 09:03 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
2022-06-06 16:40 Zamówienia Publiczne Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 okładka okładka na dokumenty A4 (należy podać cenę jednostkową za sztukę)

zał. 1_ opis_okładka [...].doc

100 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni roboczych od akceptacji projektu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia powinny być ujęte w cenie (również dostawa). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 180