Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-35/22. Dostawy rękawic medycznych chirurgicznych, sprzętu jednorazowego do laboratorium, w tym szkiełek podstawowych i nakrywkowych do mikroskopu - AE/ZP-27-35/22

Deadlines:
Published : 26-05-2022 13:14:00
Placing offers : 03-06-2022 09:00:00
Offers opening : 03-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem próbek, o których mowa w pkt.11.6.4. SWZ, które składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.1041 z poź.zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 8:00 do 15:00

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy  

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6/ Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy

7/ Załącznik Nr 4 -  Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 84 2022-05-26 13:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.08 2022-05-26 13:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 689.59 2022-05-26 13:14:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 39 2022-05-26 13:14:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2022-05-26 13:14:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 41.5 2022-05-26 13:14:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.xls xls 33.5 2022-05-26 13:14:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ.PDF PDF 611.42 2022-05-30 11:53:47 Public message
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ 2.PDF PDF 372.94 2022-05-30 13:49:59 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 1155.02 2022-05-31 10:37:29 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 93.62 2022-06-03 09:21:55 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 400.68 2022-06-03 12:58:59 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.pdf pdf 306.34 2022-06-24 14:01:49 Public message

Announcements

2022-06-24 14:01 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-03 12:58 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-06-03 09:21 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-31 10:37 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-05-30 13:49 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-05-30 11:53 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1168