Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZS.262.4.2022 Dostawa polielektrolitu do zagęszczania i odwadniania osadu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

Barbara Apostoł
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. Department: Dział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 26-05-2022 11:33:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 42.84 2022-05-26 11:33:00 Proceeding
Ogólna klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 143.86 2022-05-26 11:33:00 Proceeding
Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 75 2022-05-26 11:33:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 196 2022-05-26 11:33:00 Proceeding
Zał. nr 1 -Druk Oferty.doc doc 75 2022-05-26 11:33:00 Proceeding
Zał. nr 2 - formularz oswiadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 21.94 2022-05-26 11:33:00 Proceeding
Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.doc doc 66 2022-06-24 07:46:42 Public message
Informacja-z-otwarcia-ofert.doc doc 75 2022-06-24 12:20:54 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 445.34 2022-06-30 14:10:59 Public message

Announcements

2022-06-30 14:10 Barbara Apostoł W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-24 12:20 Barbara Apostoł W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja-z-otwarci [...].doc

2022-06-24 07:46 Barbara Apostoł W załączeniu informacja o kwocie, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia

Informacja o kwocie, [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417