Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.400.1.2022 Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie

Agnieszka Rzepkowska
Pałac Saski sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 09-06-2022 17:00:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. DNZP.400.1.2022 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 141.43 2022-06-09 17:00:00 Proceeding
2. DNZP.400.1.2022 - SWZ - Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów (...).pdf pdf 616.38 2022-06-09 17:00:00 Proceeding
3. DNZP.400.1.2022 - FORMULARZE - Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów (...).docx docx 74.19 2022-06-09 17:00:00 Proceeding
DNZP. 400.1.2022 - Decyzja MWKZ z 17.05.2007.pdf pdf 961.74 2022-06-09 17:00:00 Proceeding
DNZP.400.1.2022 - Decyzja WA.5161.1.34.2022.ZA z dnia 06.06.2022.pdf pdf 155.28 2022-06-09 17:00:00 Proceeding
DNZP.400.1.2022 - mapa z oznaczonym przebiegiem ogrodzenia.pdf pdf 750.4 2022-06-09 17:00:00 Proceeding
DNZP.400.1.2022 - plan sytuacyjny pole 1.jpg jpg 486.37 2022-06-09 17:00:00 Proceeding
DNZP.400.1.2022 - plan sytuacyjny pole 2.jpg jpg 598.09 2022-06-09 17:00:00 Proceeding
DNZP.400.1.2022 - załącznik do decyzji WA.5161.1.34.2022.ZA.pdf pdf 226.67 2022-06-09 17:00:00 Proceeding
DNZP.400.1.2022 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1-6.pdf pdf 201.17 2022-06-20 12:23:53 Public message
DNZP.400.1.2022 - ZAŁĄCZNIK do wyjaśnień (1-6) SWZ Program badań archeologicznych przy odsłanianiu reliktów zabudowy zachodniej pierzei Placu Saskiego.pdf pdf 262 2022-06-20 12:23:53 Public message
DNZP.400.1.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 220.72 2022-06-24 13:03:22 Public message

Announcements

2022-06-24 13:03 Agnieszka Rzepkowska Informacja z otwarcia ofert

DNZP.400.1.2022 Info [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 120 700,00
2022-06-20 12:23 Agnieszka Rzepkowska Wyjaśnienia treści SWZ.

DNZP.400.1.2022 - OD [...].pdf

DNZP.400.1.2022 - ZA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 588