Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.2710.28.2022.KWK Dostawa przystawki ciśnieniowej do magnetometru SQUID

Katarzyna Wilczek-Kozioł
Uniwersytet Wrocławski
Deadlines:
Published : 24-05-2022 13:14:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.31 2022-05-24 13:14:00 Proceeding
SWZ - BZP.2710.28.2022.KWK z zał. nr 1,2,5.pdf pdf 922.89 2022-05-24 13:14:00 Proceeding
SWZ - BZP.2710.28.2022.KWK z zał. nr 1,2,5.docx docx 258.84 2022-05-24 13:14:00 Proceeding
Zał. nr 3.docx docx 40.64 2022-05-24 13:14:00 Proceeding
Zał. nr 3.pdf pdf 193.69 2022-05-24 13:14:00 Proceeding
Zał. nr 4.pdf pdf 488.21 2022-05-24 13:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 01.06.2022 r..pdf pdf 167.28 2022-06-01 14:00:43 Proceeding
Informacja nr 1 dla Wykonawców z dn. 01.06.2022 r..pdf pdf 294.97 2022-06-01 14:00:51 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dn. 13.06.2022 r..pdf pdf 38.19 2022-06-13 12:11:34 Proceeding
Informacja nr 2 dla Wykonawców z dn. 13.06.2022 r..pdf pdf 166.03 2022-06-13 12:11:39 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ- Wzór Umowy_zmiana z dn. 13.06.2022 r..pdf pdf 488.84 2022-06-13 12:11:45 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 326.86 2022-06-24 12:39:12 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 232.19 2022-07-06 15:06:00 Public message

Announcements

2022-07-06 15:06 Katarzyna Wilczek-Kozioł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 06.07.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-06-24 12:39 Katarzyna Wilczek-Kozioł Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.06.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 61 254,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 461