Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-291-2126/2022 Zakup, dostawa i montaż okapów dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Deadlines:
Published : 24-05-2022 10:15:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu DZP-291-2126-2022.pdf pdf 3873.28 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia DZP-291-2126-2022.pdf pdf 2111.35 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia DZP-291-2126-2022.zip zip 47002.66 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert DZP-291-2126-2022.pdf pdf 144.89 2022-06-27 15:15:31 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DZP-291-2126-2022.pdf pdf 160.7 2022-06-27 15:20:56 Public message

Announcements

2022-06-27 15:20 Paulina Żurek Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2, nr zamówienia DZP-291- 2126/2022

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-27 15:15 Paulina Żurek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-21 07:49 Paulina Żurek Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: Zadanie nr 1 - 127 674,00 zł; Zadanie nr 2 - 77 777,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 589