Proceeding: Wykonanie i wdrożenie platformy internetowej

Gmina Głogów Małopolski
Gmina Głogów Małopolski
Deadlines:
Published : 23-05-2022 13:56:00
Placing offers: 24-06-2022 10:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Supply

Requirements and specifications

Dotyczy: Projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Temat: Ogłoszenie o zamówieniu– narzędzie internetowe

link do ogłoszenia i do składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5431f527-cc62-45d9-89ca-25a4491ca6ff

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 563