Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.2711.10.2022.ECS „Kompleksowe utrzymanie czystości na posesji oraz terenu zielonego w Obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Świątnickiej 30 we Wrocławiu.”.

Ewelina Ciurko -Sebzda
Uniwersytet Wrocławski
Deadlines:
Published : 23-05-2022 10:15:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.61 2022-05-23 10:15:00 Proceeding
SWZ z załącznikami nr 1, 5 - 9.docx docx 325.28 2022-05-23 10:15:00 Proceeding
SWZ z załącznikami nr 1, 5 - 9.pdf pdf 634.55 2022-05-23 10:15:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - JEDZ.zip zip 84.21 2022-05-23 10:15:00 Proceeding
Załacznik nr 4 - Wzór umowy Świątnicka 30.doc doc 258.5 2022-05-23 10:15:00 Proceeding
Załacznik nr 4 - Wzór umowy Świątnicka 30.pdf pdf 258.81 2022-05-23 10:15:00 Proceeding
Załacznik nr 3 - OPZ.pdf pdf 60.67 2022-05-23 10:15:00 Proceeding
Informacja nr 1.pdf pdf 165.84 2022-06-07 09:31:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 86.04 2022-06-07 09:31:01 Public message
SWZ z załącznikami nr 1, 5 - 9 - zmiana 07.06.2022.pdf pdf 645.41 2022-06-07 09:31:01 Public message
Informacja nr 2.pdf pdf 165.49 2022-06-08 09:21:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 74.65 2022-06-08 09:21:18 Public message
SWZ z załącznikami nr 1, 5 - 9 - zmiana 08.06.2022.docx docx 327.75 2022-06-08 09:21:18 Public message
SWZ z załącznikami nr 1, 5 - 9 - zmiana 08.06.2022.pdf pdf 646.42 2022-06-08 09:21:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 215.04 2022-06-24 12:47:35 Public message

Announcements

2022-06-24 12:47 Ewelina Ciurko -Sebzda INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 34 000 zł brutto
2022-06-08 09:21 Ewelina Ciurko -Sebzda Informacja nr 2

Informacja nr 2.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ z załącznikami n [...].docx

SWZ z załącznikami n [...].pdf

2022-06-07 09:31 Ewelina Ciurko -Sebzda Informacja nr 1

Informacja nr 1.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ z załącznikami n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 615