Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WChBN/05/2022 Dostawa mikrokalorymetru umożliwiającego prowadzenie izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego roztworów wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem

Monika Piotrkowicz
Politechnika Warszawska Department: Wydział Chemiczny
Deadlines:
Published : 20-05-2022 14:41:00
Placing offers : 30-05-2022 12:00:00
Offers opening : 30-05-2022 12:15:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do Zaproszenia do składania ofert

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 1_Opis przedmiotu zamowienia - formularz wymagań technicznych.docx docx 21.91 2022-05-20 14:41:00 Proceeding
Zał. 2_Formularz oferty.docx docx 25.45 2022-05-20 14:41:00 Proceeding
Zał. 3_Formularz oświadczenia.docx docx 19.33 2022-05-20 14:41:00 Proceeding
Zał. 4_Projektowane postanowienia umowy_mikrokalorymetr.docx docx 33.48 2022-05-20 14:41:00 Proceeding
Zaproszenie do składania ofert_mikrokalorymetr.doc doc 137 2022-05-20 14:41:00 Proceeding
odpowiedzi_na_pytania_24.05.2022.docx docx 91.84 2022-05-25 10:08:34 Public message
zmiana - Zał. 4_Projektowane postanowienia umowy_mikrokalorymetr.docx docx 33.47 2022-05-25 10:09:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert 30.05.2022 — pz.pdf pdf 190.58 2022-05-30 14:20:01 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty pz.docx docx 22.71 2022-05-31 15:09:48 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_mikrokalorymetr.docx docx 56.03 2022-06-06 12:53:43 Public message

Announcements

2022-06-06 12:53 Monika Piotrkowicz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].docx

2022-05-31 15:09 Monika Piotrkowicz Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-05-30 14:20 Monika Piotrkowicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 450 000,00 zł brutto
2022-05-25 10:09 Monika Piotrkowicz Zmiana Załącznika nr 4 do Zaproszenia do składania ofert

zmiana - Zał. 4_Proj [...].docx

2022-05-25 10:08 Monika Piotrkowicz Odpowiedzi na pytania z dnia 24.05.2022 r.

odpowiedzi_na_pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267