Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSS.271.2.2022 Dostawa fabrycznie nowych akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla uczniów z rodzin pegeerowskich

Marta Szymańska
Gmina Gostyń
Deadlines:
Published : 25-05-2022 09:47:00
Placing offers : 20-06-2022 10:00:00
Offers opening : 20-06-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 191.74 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 220.66 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
zał. 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.doc doc 603 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
zał. 2 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 591.5 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
zał. 2 do Umowy Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.docx docx 52.71 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
zał. 3 do SWZ - Formularz Szczegółowego Opisu Parametrów Technicznych.doc doc 597.5 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
zał. 4 do SWZ JEDZ.doc doc 226 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
zał. 5 do SWZ JEDZ instrukcja 2022.pdf pdf 885.25 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
zał. 6 do SWZ Oświadczenie.docx docx 59.03 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
zał. 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 151.61 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
zał. 8 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 126 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
zał. 9 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 574.5 2022-05-25 09:47:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 01.06.2022 r..pdf pdf 692.96 2022-06-01 10:54:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 692.92 2022-06-20 11:25:10 Public message
Informacja o wyborze oferty - 1.pdf pdf 643.06 2022-07-12 12:03:45 Public message

Announcements

2022-07-12 12:03 Marta Szymańska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w niniejszym postępowaniu

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-20 11:25 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty:
Część I: 14.950,00 zł.
Część II: 14.950,00 zł.
Część III: 11.960,00 zł.
Część IV: 11.960,00 zł.
Część V: 14.950,00 zł.
Część VI: 14.950,00 zł.
Część VII: 29.900,00 zł.
Część VIII: 29.900,00 zł.
2022-06-01 10:54 Marta Szymańska Pytania i onpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 822