Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDP.1/ZP.3310.9.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie”

Deadlines:
Published : 20-05-2022 10:59:00
Placing offers : 14-06-2022 10:00:00
Offers opening : 14-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. "Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie"


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.36 2022-05-20 10:59:00 Proceeding
02. SWZ.pdf pdf 251.05 2022-05-20 10:59:00 Proceeding
03. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-6.docx docx 62 2022-05-20 10:59:00 Proceeding
04. ODPOWIEDZI DO SWZ 08.06.2022.pdf pdf 344.9 2022-06-09 11:03:18 Public message
07. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 70.71 2022-06-14 11:16:11 Public message
10. Zawiadomienie art. 287 ust. 3.pdf pdf 593.73 2022-06-17 11:45:26 Public message
14. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 70.67 2022-06-24 13:38:53 Public message
16. Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 278.09 2022-06-27 10:23:49 Public message

Announcements

2022-06-27 10:23 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

16. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-06-24 13:38 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych w prowadzonym postępowaniu.

14. Informacja z ot [...].pdf

2022-06-24 13:37 Magdalena Janiak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-17 11:45 Magdalena Janiak W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie dotyczące Wykonawców zakwalifikowanych do negocjacji.

10. Zawiadomienie ar [...].pdf

2022-06-14 11:16 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

07. Informacja z ot [...].pdf

2022-06-14 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 200 000 zł gross
2022-06-09 11:03 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

04. ODPOWIEDZI DO SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 772