Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UKW/DZP-281-D-21/2022 Dostawa i montaż mebli do Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy

Luiza Łączka-Wojtecka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Deadlines:
Published : 20-05-2022 10:19:00
Placing offers : 27-06-2022 10:00:00
Offers opening : 27-06-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 184.79 2022-05-20 10:19:00 Proceeding
SWZ - dostawa mebli.rtf rtf 8720.84 2022-05-20 10:19:00 Proceeding
Formularz asortymentowo - cenowy meble czesc 1.xlsx xlsx 19.12 2022-05-20 10:19:00 Proceeding
Formularz asortymentowo - cenowy Czesc 2.xlsx xlsx 17.1 2022-05-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ OPZ prawidłowy.docx docx 18.88 2022-05-20 10:19:00 Proceeding
JEDZ2.pdf pdf 52.02 2022-05-20 10:19:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 2279.27 2022-05-20 10:19:00 Proceeding
Specyfikacja Techniczna czesc 1.docx docx 7713.04 2022-05-20 10:19:00 Proceeding
Specyfikacja Techniczna czesc 2.docx docx 577.02 2022-05-20 10:19:00 Proceeding
Umowa - projekt (5)-meble- propozycje zmian -16.05..docx docx 45.87 2022-05-20 10:19:00 Proceeding
odpowiedzi_nr 1.docx docx 127.61 2022-06-24 11:49:03 Proceeding
Kwota na sfinansowanie zamówienia.rtf rtf 1935.13 2022-06-27 10:14:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert -meble.rtf rtf 1948.85 2022-06-27 10:51:43 Public message

Announcements

2022-06-27 10:51 Luiza Łączka-Wojtecka informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2022-06-27 10:14 Luiza Łączka-Wojtecka Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 813