Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00168747/01 Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk kwalifikacji INF.02 (IWP.271.1.6.2022)

Marek Brzustewicz
Gmina Czernikowo
Deadlines:
Published : 20-05-2022 08:11:00
Placing offers : 06-06-2022 09:00:00
Offers opening : 06-06-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00168747_01.pdf pdf 147.29 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
2 - SWZ - IWP.271.1.6.2022.pdf pdf 1115.8 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
3 - Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 160 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
3.1 - Załącznik nr 1.1 - Arkusz cenowy - Wersja edytowalna.xls xls 213 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
3.1 - Załącznik nr 1.1 - Arkusz cenowy.pdf pdf 235.45 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
4 - Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 416.25 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
5 - Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wstępne Wykonawcy - art. 125 ust. 1.doc doc 137.5 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
6 - Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych dostaw.doc doc 130.5 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
7 - Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc doc 129.5 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
8 - Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 134 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
9 - Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 132 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
10 - Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 126.5 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
11 - Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o stanie rozliczeń Podwykonawcy z Wykonawcą.doc doc 114 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
12 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 10.pdf pdf 774.94 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
13 - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 267.08 2022-05-20 08:11:00 Proceeding
15 - Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie treści SWZ.pdf pdf 196.78 2022-05-30 08:54:12 Public message
15.1 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022_BZP 00183743_01.pdf pdf 39.77 2022-05-30 08:54:12 Public message
15.2 - SWZ - IWP.271.1.6.2022 - Zmiana TSO i TZO.pdf pdf 1116.18 2022-05-30 08:54:12 Public message
16 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 188.81 2022-05-30 09:39:52 Public message
16.1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 10 - Zmiana.pdf pdf 775.16 2022-05-30 09:39:52 Public message
17 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 221.58 2022-06-06 09:32:55 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.doc doc 248 2022-06-09 12:33:06 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 550.64 2022-06-09 12:33:06 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2022_BZP 00209584_01.pdf pdf 65.04 2022-06-15 07:13:45 Public message

Announcements

2022-06-15 07:13 Marek Brzustewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-09 12:33 Marek Brzustewicz Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy Pzp udostępniamy informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o unieważ [...].doc

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-06-06 09:32 Marek Brzustewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

17 - Informacja z ot [...].pdf

2022-06-06 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 237 705,23 zł brutto
2022-05-30 09:39 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

16 - Wyjaśnienia tre [...].pdf

16.1 - Opis Przedmio [...].pdf

2022-05-30 08:55 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 06.06.2022 r. do godziny 9:00.
2022-05-30 08:54 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 271 ust. 4 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmianę treści SWZ.

15 - Informacja o zm [...].pdf

15.1 - Ogłoszenie o [...].pdf

15.2 - SWZ - IWP.271 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 552