Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MGOPS.2510.12.2022 Usługi transportowe / dowóz osób uczestniczących w zajęciach Dziennego Domu Pomocy "Akademia Bieszczadzkiego Seniora"

Deadlines:
Published : 19-05-2022 13:44:00
Placing offers : 27-05-2022 12:00:00
Offers opening : 27-05-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - usł. transportowe VII - XII.2022.pdf pdf 477.18 2022-05-19 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 171.73 2022-05-19 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 2 Formularz oferty.docx docx 30 2022-05-19 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału.docx docx 22.16 2022-05-19 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Grupa kapitałowa.docx docx 19.16 2022-05-19 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 5 Wykaz wyposażenia zakładu.docx docx 17.82 2022-05-19 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 19.21 2022-05-19 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 7 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 21.86 2022-05-19 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 8 WZÓR UMOWY.pdf pdf 169.73 2022-05-19 13:44:00 Proceeding
odpowiedź na pytanie Wykonawcy 23.05.2022 r..pdf pdf 134.8 2022-05-23 13:57:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert 27.05.2022 r..pdf pdf 146.87 2022-05-27 15:20:16 Public message
wynik postępowania - strona intern..pdf pdf 220.67 2022-05-31 15:40:01 Public message

Announcements

2022-05-31 15:40 Agnieszka Fischer Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

wynik postępowania - [...].pdf

2022-05-27 15:20 Agnieszka Fischer Zamawiający Gmina Ustrzyki Dolne / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r. przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-27 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 68.000,00 zł.
2022-05-23 13:57 Agnieszka Fischer Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje w załączeniu odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 165