Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PF.261.7.2022.LK Usługa organizacji dwudniowego spotkania informacyjno-edukacyjnego dotyczącego Centrów Usług Społecznych na terenie miasta Rzeszowa, obejmującą zapewnienie sali, wyżywienia, noclegu i trenera

Deadlines:
Published : 19-05-2022 13:03:00
Placing offers : 25-05-2022 10:00:00
Offers opening : 25-05-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.17 7470638.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 5 Wzór umowy.pdf pdf 2297.77 2022-05-19 13:03:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 206.5 2022-05-19 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 218.2 2022-05-19 13:03:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 Formularz cenowy.docx docx 205.14 2022-05-19 13:03:00 Criterion
Załacznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 200.5 2022-05-19 13:03:00 Criterion
Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc doc 334 2022-05-19 13:03:00 Criterion
Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf pdf 434.69 2022-05-25 11:56:13 Public message

Announcements

2022-05-25 11:56 Ewelina Pikuzińska Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w postępowaniu pn. usługa organizacji dwudniowego spotkania informacyjno-edukacyjnego dotyczącego Centrów Usług Społecznych na terenie miasta Rzeszowa, obejmującą zapewnienie sali, wyżywienia, noclegu i trenera w związku realizacją projektu partnerskiego pn.:„Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Fundusz u Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany jest przez 5 Partnerów tj.: Lidera – Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów: Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. W załączeniu znajduje się protokół z wyboru Wykonawcy. Z poważaniem Ewelina Pikuzińska Kierownik projektu mail: e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl telefon (17) 747-06-38 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 35-045 Rzeszów.

Protokół z wyboru Wy [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa organizacji dwudniowego spotkania informacyjno-edukacyjnego dotyczącego Centrów Usług Społecznych na terenie miasta Rzeszowa, obejmującą zapewnienie sali, wyżywienia, noclegu i trenera Przez 1 usługę rozumie się organizację (przygotowanie i obsługa) dwudniowego spotkania informacyjno-edukacyjnego na terenie miasta Rzeszowa, obejmująca zapewnienie sali, wyżywienia, noclegu oraz trenera dla uczestników spotkania. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się z w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 Opis [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 2 Formu [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Miejsce i termin realizacji - Rzeszów, 28-29.06.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Możliwość ubiegania się o zamówienia - Oświadczam, że mogę ubiegać się o niniejsze zamówienie, gdyż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" oraz uzupełnić zał. nr 3 do zapytania ofertowego. Attachment required

Załacznik nr 3 Oświa [...].docx

(0)
5 Dysponowanie osobą - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert spełniają warunek dotyczący dysponowania osobą spełniającą postawione przez Zamawiającego wymagania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" oraz uzupełnić zał. nr 4 do zapytania ofertowego. Attachment required

Załącznik nr 4 Wykaz [...].doc

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 167