Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.270.33.2022 Działanie promocyjne z zakresu marketingu treści (influencer marketing)

Karolina Filipczak
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Department: DZ
Deadlines:
Published : 19-05-2022 10:30:00
Placing offers : 27-05-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o informację
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe z Zal. nr 1 OPZ.docx docx 181.66 2022-05-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy.docx docx 125.2 2022-05-19 10:30:00 Proceeding
Zal. 3 Formularz oferty.docx docx 60.75 2022-05-19 10:30:00 Proceeding
Zal. nr 4 RODO.docx docx 65.23 2022-05-19 10:30:00 Proceeding
Zal. nr 5 Wykaz uslug.docx docx 110.03 2022-05-19 10:30:00 Proceeding
protokol z wyboru.pdf pdf 186.09 2022-06-08 12:24:19 Public message

Announcements

2022-06-08 12:24 Karolina Filipczak Protokół z wyboru Wykonawcy

protokol z wyboru.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz oferty - Należy załączyć formularz oferty, zgodnie z zał. nr 3 do Zapytania ofertowego. (0)
2 Wykaz usług wraz z dowodami - Należy załączyć wykaz usług, zgodnie z zał. nr 5 do Zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych w wykazie usług (np. referencje, protokoły odbioru itp.). (0)
Unlock the form

The number of page views: 303