Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZP.II-241/38/22 STENTY SAMOROZPRĘŻALNE

Aleksandra Gałażewska
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-05-2022 14:42:00
Placing offers : 26-05-2022 09:30:00
Offers opening : 26-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 79.87 2022-05-18 14:42:00 Proceeding
SWZ - stenty samorozprężalne.pdf pdf 829.06 2022-05-18 14:42:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 10.1 2022-05-18 14:42:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 68.08 2022-05-18 14:42:00 Proceeding
Wyjasnienia do SWZ.pdf pdf 411.57 2022-05-24 14:24:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 391.06 2022-05-26 13:32:30 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 480.96 2022-06-23 13:53:24 Public message

Announcements

2022-06-23 13:53 Aleksandra Gałażewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-26 13:32 Aleksandra Gałażewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-26 09:30 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 75 600,00 zł brutto
2022-05-24 14:24 Aleksandra Gałażewska Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjasnienia do SWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 350