Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP/9/2022 Sukcesywna 24 miesięczna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych, elektrod/membran, kapilar, strzykawek do wykonania 4000 badań parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ w Wolsztynie

Deadlines:
Published : 18-05-2022 11:04:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.62 2022-05-18 11:04:00 Proceeding
SWZ_ TP_9_2022.pdf pdf 299.42 2022-05-18 11:04:00 Proceeding
zał._2_Pakiet.pdf pdf 51.23 2022-05-18 11:04:00 Proceeding
zał._3_Parametry tech. analizatora kompaktowego _OAIT.pdf pdf 80.52 2022-05-18 11:04:00 Proceeding
zał_8_TP_9_umowa_2022.pdf pdf 207.22 2022-05-18 11:04:00 Proceeding
zał_9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - serwis analizatorów-2 ost.pdf pdf 106.77 2022-05-18 11:04:00 Proceeding
zał_10_Klauzula po zawarciu Umowy.pdf pdf 42.4 2022-05-18 11:04:00 Proceeding
załaczniki TP_9_2022.zip zip 236.13 2022-05-18 11:04:00 Proceeding
zał._2_Pakiet.xls xls 15.5 2022-05-18 11:04:00 Proceeding
zał._3_Parametry tech. analizatora kompaktowego _OAIT.doc doc 57.5 2022-05-18 11:04:00 Proceeding
zał._3_Parametry tech. analizatora kompaktowego _OAIT.doc doc 57.5 2022-05-19 14:03:06 Public message
zał._3_Parametry tech. analizatora kompaktowego _OAIT.pdf pdf 80.5 2022-05-19 14:03:06 Public message
zmiany_TP_9.pdf pdf 420.18 2022-05-19 14:03:06 Public message
ogłoszenie o zmianie ogł.o zamówieniu-23_05_2022.pdf pdf 37.37 2022-05-23 09:13:43 Public message
Wyjaśnienia 23_05_2022.pdf pdf 500.09 2022-05-23 09:13:43 Public message
Zmiany 23_05_2022.pdf pdf 449.81 2022-05-23 09:13:43 Public message
zmodyf.zał_8_TP_9_umowa_2022.pdf pdf 193.03 2022-05-23 09:13:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert TP-9-2022.pdf pdf 461.69 2022-05-30 09:26:58 Public message
Wynik.pdf pdf 406.9 2022-06-06 08:40:21 Public message

Announcements

2022-06-06 08:40 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie w załączniku do niniejszej wiadomości przekazuje wynik postępowania - TP/9/2022

Z wyrazami szacunku
Bernadeta Kurp

Wynik.pdf

2022-05-30 09:26 Magdalena Psyk SPZOZ W Wolsztynie przekazuje w załączniku do niniejszej wiadomości Informację z otwarcia ofert - TP/9/2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 113 836,20 zł
2022-05-23 09:13 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie w załączniku do niniejszej wiadomości przekazuje wyjaśnienia wraz ze zmianami w zakresie prowadzonego postępowania- TP/9/2022

Z wyrazami szacunku

Bernadeta Kurp

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia 23_05_20 [...].pdf

Zmiany 23_05_2022.pd [...].pdf

zmodyf.zał_8_TP_9_um [...].pdf

2022-05-19 14:03 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie w załączniku do niniejszej wiadomości przekazuje zmiany w zakresie prowadzonego postępowania.

zał._3_Parametry tec [...].doc

zał._3_Parametry tec [...].pdf

zmiany_TP_9.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 514