Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM\ZP\1\2022 Dostawa energii elektrycznej na bieżące potrzeby PKM Sp. z o.o. w Jaworznie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Deadlines:
Published : 18-05-2022 09:29:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 108.47 2022-05-18 09:29:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1529.25 2022-05-18 09:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 87.73 2022-05-18 09:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 51.5 2022-05-18 09:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Szczegółowy Formularz Ofertowy.doc doc 51 2022-05-18 09:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 161.5 2022-05-18 09:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór Umowy.pdf pdf 874.07 2022-05-18 09:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 221 2022-05-18 09:29:00 Proceeding
Zmiany nr 1 zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf pdf 330.68 2022-05-27 09:03:49 Public message
Odpowiedzi nr 1.pdf pdf 571.37 2022-06-07 08:10:53 Public message
Odpowiedzi nr 2.pdf pdf 46.46 2022-06-17 09:05:14 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie.pdf pdf 50.24 2022-06-22 08:06:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 66.69 2022-06-24 11:54:02 Public message

Announcements

2022-06-24 11:54 Henryk Botor Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message .
2022-06-22 08:06 Henryk Botor Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-06-17 09:05 Henryk Botor Odpowiedzi nr 2 do SWZ
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Odpowiedzi nr 2.pdf

2022-06-07 08:10 Henryk Botor Odpowiedzi nr 1 na pytania do SWZ

Odpowiedzi nr 1.pdf

2022-05-27 09:03 Henryk Botor Zmiany zapisów ( sprostowania) nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiany nr 1 zapisów [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 799