Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.8.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248

Deadlines:
Published : 17-05-2022 13:31:00
Placing offers : 07-06-2022 09:00:00
Offers opening : 07-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 824.7 2022-05-17 13:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 192.05 2022-05-17 13:31:00 Proceeding
SSTWiORB_Wiązownica - Radawa.pdf pdf 2644.25 2022-05-17 13:31:00 Proceeding
Załączniki nr (6-10) do SWZ.doc doc 99 2022-05-17 13:31:00 Proceeding
Załacznik nr 13 - Dokumentacja projektowa.zip zip 351761.12 2022-05-17 13:31:00 Proceeding
Zalącznik Nr 12 do SWZ -Projektowane postanowienia umowy -Radawa.doc doc 272.5 2022-05-17 13:31:00 Proceeding
Załączniki nr (1-5) do SWZ.doc doc 221.5 2022-05-17 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Kosztorys ofertowy po zmianie 27.05.2022r.doc doc 154.5 2022-05-27 13:04:52 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.08 2022-05-27 13:05:07 Proceeding
SSTWiORB_Wiązownica_Radawa uzupełnina 27.05.2022r.pdf pdf 3114.66 2022-05-27 13:05:12 Proceeding
SWZ str. 11 i 12 po zmianach.pdf pdf 223.9 2022-05-27 13:05:15 Proceeding
Wyjaśnienia oraz zmiany SWZ- 27.05.2022.pdf pdf 347.88 2022-05-27 13:05:19 Proceeding
Załącznik graficzny.zip zip 306928.73 2022-06-03 12:12:57 Proceeding
Wyjaśnienie- 01.06.2022r.pdf pdf 373.35 2022-06-01 10:37:21 Public message
Sprostowanie do wyjaśnienia - 02.06.2022r.pdf pdf 373.34 2022-06-02 09:26:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 859.71 2022-06-07 10:46:52 Public message
Zawiadomienie o poprawieniu omyłek rachunkowych -DĘBICA.pdf pdf 751.52 2022-06-09 11:03:14 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 824.82 2022-06-17 10:06:57 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 97.87 2022-06-28 11:19:16 Public message

Announcements

2022-06-28 11:19 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-17 10:06 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-09 11:03 Marcin Cetnarowicz Zawiadomienie o poprawieniu omyłek rachunkowych - DĘBICA

Zawiadomienie o popr [...].pdf

2022-06-07 10:46 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-07 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 18.044.607,00 (brutto).
2022-06-02 09:26 Marcin Cetnarowicz Sprostowanie do wyjaśnienia z dnia 01.06.2022r.

Sprostowanie do wyja [...].pdf

2022-06-01 10:37 Marcin Cetnarowicz Odpowiedź na pytanie 01.06.2022r.

Wyjaśnienie- 01.06.2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1059