Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GN.6870.26.2022.ZB Zmiana użytków gruntowych

Deadlines:
Published : 17-05-2022 13:06:00
Placing offers : 23-05-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego zaprasza uprawnionych geodetów do złożenia oferty dotyczącej wykonania zmiany użytków gruntowych.


I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie aktualizacji oznaczenia użytków gruntowych, poprzez zmianę z obecnych użytków na istniejące na gruncie oraz wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych do celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Starachowice, położonych przy:

  1. ul. Bieszczadzkiej (obręb 0004), oznaczonej jako działka nr 694/6,

  2. ul. Jeleniej (obręb 0004), oznaczonych jako działki nr: 1909, 2604/13, 1716, 1723/1, 1933/9, 1740/1,

  3. ul. Nadrzecznej (obręb 0001), oznaczonej jako działka: 1162,

  4. ul. Piotra Wysockiego (obręb 0004), oznaczonych jako działki nr: 1264/8, 1258/12, 1259/7, 1258/6, 1261, 1263,

  5. ul. Harcerskiej (obręb 0002), oznaczonej jako działka: 1334/2.

Zakres umowy obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno-prawne niezbędne do wykonania zleconej pracy.


II TERMIN WYKONANIA PRACY

Termin wykonania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.


III KRYTERIUM OCENY OFERTY

CENA


IV ZASADY SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę oferenta, numer uprawnień zawodowych, numery: Regon i NIP.

  2. Cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wykonania wyceny.

  3. Numer uprawnień geodezyjnych z zakresu 2.


Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej Open Nexus.W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

Informacji merytorycznych udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, tel. 41 273 82 20, e-mail: nieruchomosci@starachowice.eu.Zastrzeżenie! Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa - wzór.pdf pdf 66.84 2022-05-17 13:06:00 Proceeding

Announcements

2022-05-23 08:50 Barbara Ziewiec W postępowaniu wpłynęły dwie oferty :
1. Usługi Geodezyjne Krakowiak Bożena za cenę gross 6400,00 PLN.
2. GEO-MIC Ewelina Michalik za cenę gross 9717,00 PLN.

Została wybrana oferta Usługi Geodezyjne Krakowiak Bożena ze względu na najniższą cenę.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zmiana użytków gruntowych - 1 service Urząd Miejski w Starachowicach
Radomska 45
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Numer uprawnień zawodowych - Proszę podać numer uprawnień. (0)
Unlock the form

The number of page views: 374