Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DEK.291.18.2022.9817 Dostawa 100 szt. licencji ESET Protect Advanced ON-PREM jako rozszerzenie obecnie posiadanych przez Zamawiającego licencji

Piotr Skraburski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Informatyki
Deadlines:
Published : 17-05-2022 13:00:00
Placing offers : 20-05-2022 13:00:00
Offers opening : 20-05-2022 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Informacja o przetargu otwartym.BES.pdf pdf 408.21 2022-05-17 13:00:00 Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 156.9 2022-05-17 13:00:00 Proceeding
formularz oferty.DOC DOC 69.5 2022-05-17 13:00:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 193.92 2022-05-20 14:10:51 Public message
informacja o wyniku.pdf pdf 553.05 2022-06-02 11:43:37 Public message
Wynik.pdf pdf 133.25 2022-06-02 11:43:37 Public message

Announcements

2022-06-02 11:43 Irmina Jaśkowiak informacja o wyniku

informacja o wyniku. [...].pdf

Wynik.pdf

2022-05-20 14:10 Irmina Jaśkowiak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa 100 szt. licencji ESET Protect Advanced ON-PREM jako rozszerzenie obecnie posiadanych przez Zamawiającego licencji wg załącznika "Informacja o przetargu otwartym" 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Podmiotowy środek dowodowy - Aktualny odpis z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli dotyczy, załącznik jest wymagany) (0)
6 Oświadczenie wstępne - Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)”. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 178