Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PU.261.1.2022 Usługi szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Deadlines:
Published : 17-05-2022 13:14:00
Placing offers : 20-05-2022 15:30:00
Offers opening : 20-05-2022 15:35:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje powierzenie zewnętrznemu Wykonawcy "Usług szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie"

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej dotyczącej ww. usługi z uwzględnieniem wytycznych szczegółowo opisanych poniżej. Kalkulacja cenowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi (opisane szczegółowo w załączonym rozeznaniu).

Informację prosimy przesłać na załączonym formularzu (Załącznik nr 1 Formularz cenowo - ofertowy), za pomocą platformy zakupowej Open Nexus w terminie do dnia 20.05.2022 r.)

Osoba do kontaktu: Alina Kręt, Sabina Paruch, tel. 17 7470613


Informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Rozeznanie cenowe szkolenia przemoc 2022.docx docx 36.36 2022-05-17 13:14:00 Subject of the order
Załącznik nr 1 formularz cenowo ofertowy 2022.docx docx 21.93 2022-05-17 13:14:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przygotowanie i przeprowadzenie sześciu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego Przygotowanie i przeprowadzenie sześciu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego (4 szkolenia w Rzeszowie - 4 x 24 h = 96 h oraz 2 szkolenia w Sanoku- 2 x 24 = 48 h). Szczegółowy opis w załączonym pliku Rozeznanie cenowe szkolenia przemoc 2022

Rozeznanie cenowe sz [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 1 formu [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2022 r. (0)
Unlock the form

The number of page views: 218