Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WP/104/2022 USŁUGA NAPRAWY BLOKÓW, MODUŁÓW I PODZESPOŁÓW RADIOSTACJI TRC, RRC 9200/9500 I RRC 9310AP ORAZ NAPRAWA AWARYJNA RADIOSTACJI TRC, RRC 9200/9500 I RRC 9310AP ORAZ RADIOSTACJI R-3501 W 2022 R.

Magdalena Bartkiewicz
2 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 16-05-2022 14:41:00
Placing offers : 23-05-2022 08:00:00
Offers opening : 23-05-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, warunku przetargu oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. OGŁOSZENIE.pdf pdf 221.96 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
2. WARUNKI PRZETARGU.pdf pdf 319.07 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 202.93 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 36.64 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 - formularz oferty.docx docx 45.89 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
7. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 420.03 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
8. Załącznik nr 2 do umowy - raport serwisowy.pdf pdf 91.99 2022-05-16 14:41:00 Proceeding
WP 104 WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU.pdf pdf 194.99 2022-05-19 13:57:40 Public message
WP 104 ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU.pdf pdf 184.83 2022-05-19 13:58:48 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 196.4 2022-05-23 14:09:28 Public message
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 200.06 2022-05-31 15:39:15 Public message
WP 104 2022 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY.pdf pdf 175.45 2022-06-30 13:46:23 Public message

Announcements

2022-06-30 13:46 Magdalena Bartkiewicz OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

WP 104 2022 OGŁOSZEN [...].pdf

2022-05-31 15:39 Magdalena Bartkiewicz INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKA [...].pdf

2022-05-23 14:09 Magdalena Bartkiewicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-05-19 13:58 Magdalena Bartkiewicz ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU

WP 104 ZMIANA TREŚCI [...].pdf

2022-05-19 13:57 Magdalena Bartkiewicz WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU

WP 104 WYJAŚNIENIE T [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405