Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.5.2022 Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach

Agnieszka Kasprzyk
Gmina Mosina Department: BZP
Deadlines:
Published : 16-05-2022 12:20:00
Placing offers : 13-06-2022 12:00:00
Offers opening : 13-06-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie Unia opublikowane.pdf pdf 106.08 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
2. SWZ BZP.271.5.2022.docx docx 141.87 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
2. SWZ BZP.271.5.2022.pdf pdf 2444.24 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
3. zał. nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 31.45 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
4. zał. nr 2 do SWZ - JEDZ espd-request.zip zip 80.55 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
4. zał. nr 2 do SWZ - JEDZ.doc doc 189.5 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
5. zał. nr 3 do SWZ-opis przedmiotu zamówienia.docx docx 53.89 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
6. zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 49.93 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
6. zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 827.89 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
7. zał. nr 5 do SWZ - zobowiazanie do oddania zasobow.doc doc 71 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
8. zał. nr 6 do SWZ - oświadczenie z art.5k i 7.docx docx 25.08 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
9. zał. nr 6a do SWZ - oświadczenie z art. 5k i 7 dla podmiotu udosteęp. zasoby.docx docx 22.06 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
10. zał. nr 7 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitalowej.docx docx 18.38 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
11. zał. nr 8 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 22.32 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
12. zał. nr 9 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 57.43 2022-05-16 12:20:00 Proceeding
13. Zmiana SWZ 1.pdf pdf 62.97 2022-06-13 07:54:53 Public message
14. Ogłoszenie zmiana.pdf pdf 70.1 2022-06-13 10:02:31 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 72.63 2022-06-14 12:10:38 Public message

Announcements

2022-06-14 12:10 Agnieszka Kasprzyk Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-06-13 10:02 Agnieszka Kasprzyk Ogłoszenie zmiana

14. Ogłoszenie zmian [...].pdf

2022-06-13 07:54 Agnieszka Kasprzyk Zmiana treści SWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

13. Zmiana SWZ 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 943