Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/S/22 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI woj. PODLASKIEGO

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-05-2022 12:04:00
Placing offers : 27-05-2022 09:30:00
Offers opening : 27-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 199.3 2022-05-16 12:04:00 Proceeding
SWZ.docx docx 360.42 2022-05-16 12:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.87 2022-05-24 12:45:33 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.docx docx 37.34 2022-05-24 12:45:33 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 106 2022-05-27 10:27:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 152 2022-06-01 12:11:25 Public message

Announcements

2022-06-01 12:11 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].doc

2022-05-27 10:27 Grażyna Sacharko INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2022-05-27 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 731.041,00 zł brutto, w tym na:
Zadanie nr 1 - 38.992,00 zł
Zadanie nr 2 - 9.588,00 zł
Zadanie nr 3 - 78.611,00 zł
Zadanie nr 4 - 56.620,00 zł
Zadanie nr 5 - 169.659,00 zł
Zadanie nr 6 - 67.752,00 zł
Zadanie nr 7 - 165.978,00 zł
Zadanie nr 8 - 38.586,00 zł
Zadanie nr 9 - 49.850,00 zł
Zadanie nr 10 - 19.695,00 zł
Zadanie nr 11 - 35.710,00 zł


2022-05-24 12:45 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 491