Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GOK.261.01.2022 Remont budynku sali widowiskowej GOK we Włoszakowicach

Paweł Borowiec
Gmina Włoszakowice Department: Gminny Ośrodek Kultury Włoszakowice
Deadlines:
Published : 13-05-2022 12:48:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 593.37 2022-05-13 12:48:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.64 2022-05-13 12:48:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 447.29 2022-05-13 12:48:00 Proceeding
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 1 do SWZ.pdf pdf 290.77 2022-05-24 09:11:35 Public message
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 2 do SWZ.pdf pdf 199.17 2022-05-24 09:12:23 Public message
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 4 do SWZ.pdf pdf 216.01 2022-05-26 09:14:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert (30 maj 2022).pdf pdf 186.63 2022-05-30 10:14:40 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty platforma.pdf pdf 202.22 2022-06-13 12:30:20 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.95 2022-06-29 11:42:55 Public message
informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego postępowania.pdf pdf 177.55 2022-05-30 09:00:00 Public message

Announcements

2022-06-29 11:42 Paweł Borowiec Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-13 12:30 Paweł Borowiec Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13 czerwca 2022r.)

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-30 10:14 Paweł Borowiec Informacja z otwarcia ofert (30 maj 2022r.)

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 09:00 Buyer message Zamawiający – Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach – informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 663 661,56 zł gross (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 56/100).

informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-26 09:14 Paweł Borowiec Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 4 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

2022-05-24 09:13 Paweł Borowiec Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 3 do SWZ.
2022-05-24 09:12 Paweł Borowiec Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 2 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

2022-05-24 09:11 Paweł Borowiec Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 1 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 506