Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WP/99/2022 Usługa naprawy i dokompletowania namiotowego systemu ochrony zbiorowej NSOZ-1

Edyta Chróścińska
2 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 13-05-2022 11:43:00
Placing offers : 23-05-2022 08:00:00
Offers opening : 23-05-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. OGŁOSZENIE.pdf pdf 224.51 2022-05-13 11:43:00 Proceeding
2. WARUNKI PRZETARGU.pdf pdf 365.78 2022-05-13 11:43:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 315.32 2022-05-13 11:43:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 33.38 2022-05-13 11:43:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 - formularz oferty.docx docx 47.14 2022-05-13 11:43:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 524.82 2022-05-13 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy Klauzula Jakościowa 33_2RBLog_2022.pdf pdf 900.13 2022-05-13 11:43:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 151.55 2022-05-23 13:30:09 Public message
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 148.41 2022-05-30 15:11:49 Public message
WP 99 2022 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (002).pdf pdf 122.91 2022-06-22 12:03:03 Public message

Announcements

2022-06-22 12:03 Edyta Chróścińska Ogłoszenie o zawarciu Umowy

WP 99 2022 OGŁOSZENI [...].pdf

2022-05-30 15:11 Edyta Chróścińska Informacja o wynikach postępowania

INFORMACJA O WYNIKA [...].pdf

2022-05-23 13:30 Edyta Chróścińska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 455