Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.4.2022 Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciągu drogi leśnej w Leśnictwie Roztoka Wielka

Marek Jabłoński
Nadleśnictwo Piwniczna
Deadlines:
Published : 13-05-2022 11:37:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont Mostu nr inw. 244 287 21 - Roztoka Wielka.pdf pdf 178.29 2022-05-13 11:37:00 Proceeding
SWZ - Remont mostu nr inw. 244 287 21 w ciągu drogi leśnej w Leśnictwie Roztoka Wielka.pdf pdf 342.73 2022-05-13 11:37:00 Proceeding
Załączniki 1 - 11.zip zip 9580.53 2022-05-13 11:37:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ w postepowaniu Remont mostu nr inw. 244-287-21 w Lesnictwie Roztoka Mała.pdf pdf 170.83 2022-05-17 14:15:14 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 93.85 2022-05-30 09:00:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu.pdf pdf 212.24 2022-05-30 13:49:39 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 96.07 2022-05-31 10:37:02 Public message

Announcements

2022-05-31 10:37 Marek Jabłoński Nadleśnictwo Piwniczna przesyła, w załączniku, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciągu drogi leśnej w Leśnictwie Roztoka Wielka.
Z poważaniem
Marek Jabłoński

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-30 13:49 Marek Jabłoński Nadleśnictwo Piwniczna przedstawia, w załączniku, informację z otwarcia ofert przetargowych. Z poważaniem Marek Jabłoński

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 09:00 Marek Jabłoński Nadleśnictwo Piwniczna przedstawia, w załączniku, informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Z poważaniem
Marek Jabłoński

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-17 14:15 Marek Jabłoński Nadleśnictwo Piwniczna, w załączniku, przesyła Komunikat dotyczący modyfikacji treści SWZ w zadaniu "Remont mostu nr inw. 244/287/21 w leśnictwie Roztoka Mała".
Z poważaniem
Marek Jabłoński

Modyfikacja SWZ w po [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 434