Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.9.2022 "Budowa powierzchniowego ujęcia wody do celów p.poż na zbiorniku Topiło".

Iwona Dawidziuk
Nadleśnictwo Hajnówka
Deadlines:
Published : 12-05-2022 14:24:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ .pdf pdf 715.28 2022-05-12 14:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 127.23 2022-05-12 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR.zip zip 11500.11 2022-05-12 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 26.78 2022-05-12 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Kosztorys oferenta.pdf pdf 1146.07 2022-05-12 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie. dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 20.63 2022-05-12 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału.docx docx 20.43 2022-05-12 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - zob. podm. trzec..doc doc 150 2022-05-12 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - wykaz osób.docx docx 18.19 2022-05-12 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - projekt umowy.pdf pdf 419.29 2022-05-12 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie. dot. przesłanek wykluczenia zaktualizowany.docx docx 22.7 2022-05-19 16:22:26 Public message
Zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf pdf 556.49 2022-05-19 16:22:26 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 335.76 2022-05-30 11:22:18 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 278.54 2022-06-09 15:25:04 Public message

Announcements

2022-06-09 15:25 Iwona Dawidziuk SA.270.9.2022
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nadleśnictwo Hajnówka na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu pn.: „Budowa powierzchniowego ujęcia wody do celów p.poż na zbiorniku Topiło” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-30 11:22 Iwona Dawidziuk SA.270.9.2022 Nadleśnictwo Hajnówka przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Budowa powierzchniowego ujęcia wody do celów p.poż na zbiorniku Topiło”

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 313 692,35 zł brutto
2022-05-19 16:22 Iwona Dawidziuk W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. ((Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” Zamawiający informuje, że w specyfikacji warunków zamówienia nastąpiły zmiany (dodano punkty 6.6. - 6.9) Zgodnie z załączonymi dokumentami.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załącznik nr 4 - ośw [...].docx

Zmiany w Specyfikacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473