Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK.P.26.02.2022 Dostawa zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko

Deadlines:
Published : 12-05-2022 10:03:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 118.38 2022-05-12 10:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 472.11 2022-05-12 10:03:00 Proceeding
Zał.nr 1 Formularz oferty.docx docx 29.74 2022-05-12 10:03:00 Proceeding
Zał.nr 2 do swz - oswiadczenie Wykonawcy.docx docx 24.91 2022-05-12 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 3 do swz - oswiadczenie podmiotów udost. zasoby.docx docx 23.22 2022-05-12 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 4 do swz - oswiadczenie Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia (1).docx docx 21.81 2022-05-12 10:03:00 Proceeding
Zał. 5 do swz. Grupa Kapitałowa.doc doc 40 2022-05-12 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 6 do swz Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 23.76 2022-05-12 10:03:00 Proceeding
PROJEKT UMOWY załącznik nr 7.doc doc 87.5 2022-05-12 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 8 do swz Oświadczenie RODO.docx docx 14.37 2022-05-12 10:03:00 Proceeding
Informacja o środkach finansowych.pdf pdf 177.07 2022-05-20 12:18:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 252.19 2022-05-20 14:51:17 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 210.19 2022-05-27 08:48:59 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 66.15 2022-06-09 13:28:34 Public message

Announcements

2022-06-09 13:28 Dariusz Grześ Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-05-27 08:48 Dariusz Grześ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-20 14:51 Dariusz Grześ Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 12:18 Dariusz Grześ Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

Informacja o środka [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 163