Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 18/P/2022 Dostawa równoczesnego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-OES) z podwójnym systemem obserwacji plazmy do NCBJ OR POLATOM

Zamówienia Publiczne
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: POLATOM
Deadlines:
Published : 11-05-2022 14:25:00
Placing offers : 18-05-2022 12:00:00
Offers opening : 18-05-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
18_P_2022 Załącznik A Specykifacja techniczna.pdf pdf 423.53 2022-05-11 14:25:00 Proceeding
18_P_2022_ Zał. nr 1 Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 247.38 2022-05-11 14:25:00 Proceeding
18_P_2022_Zał. nr 2 Formularz ofertowy.doc doc 57 2022-05-11 14:25:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 94.48 2022-05-11 14:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 945.44 2022-05-11 14:25:00 Proceeding
Załącznik E_KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.doc doc 75.5 2022-05-11 14:25:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 173.98 2022-05-11 14:25:00 Proceeding
18_P_2022_Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 59.04 2022-05-18 15:31:04 Public message
18_P_2022_Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 77.65 2022-06-06 11:42:17 Public message

Announcements

2022-06-06 11:42 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyniku przedmiotowego postępowania.

Pozdrawiamy,

Komisja Przetargowa OR POLATOM

18_P_2022_Zawiadomie [...].pdf

2022-05-18 15:31 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert.

18_P_2022_Informacja [...].pdf

2022-05-18 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwote: 400 000 pln net (brutto: 492 000 pln)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401