Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/40/22 ZP/220/40/22 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do elektrofizjologicznej diagnostyki układu wzrokowego

Deadlines:
Published : 11-05-2022 13:56:00
Placing offers : 19-05-2022 09:30:00
Offers opening : 19-05-2022 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_ZP_220_40_22_zał nr 2_OPIS PRZED_ZAMÓWIENIA.doc doc 135.5 2022-05-11 13:56:00 Proceeding
2_ZP_220_40_22_zał. 1 do SWZ - FO.rtf rtf 155.68 2022-05-11 13:56:00 Proceeding
4_ZP_220_40_22_zał. 3 do SWZ - ośw. o braku pdst. wykl..rtf rtf 106.45 2022-05-11 13:56:00 Proceeding
5_ZP_220_40_22_zał. 4 do SWZ - ośw. o gr. kapit..rtf rtf 55.69 2022-05-11 13:56:00 Proceeding
6_ZP_220_40_22_zał. 5 do SWZ - ośw. o akt. inf..rtf rtf 69.06 2022-05-11 13:56:00 Proceeding
7_ZP_220_40_22_zał. 1 do umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy.docx docx 67.21 2022-05-11 13:56:00 Proceeding
8_ZP_220_40_22_ zał. 2 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 23.23 2022-05-11 13:56:00 Proceeding
ZP_220_40_22_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.89 2022-05-11 13:56:00 Proceeding
1_ZP_220_40_22_SWZ.rtf rtf 9006.5 2022-05-11 13:56:00 Proceeding
ZP_220_40_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 142.39 2022-07-21 12:07:38 Public message
ZP_220_40_22_Informacja art_222 ust 4.docx docx 134.5 2022-05-19 09:30:00 Public message

Announcements

2022-07-21 12:07 Przemysław Frączek

ZP_220_40_22_Zawiado [...].docx

2022-05-19 09:30 Buyer message Zamawiający w załączeniu podaje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

ZP_220_40_22_Informa [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347