Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 15/SPiZ/2022 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych

Deadlines:
Published : 11-05-2022 10:19:00
Placing offers : 20-05-2022 10:11:00
Offers opening : 20-05-2022 10:16:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koagulologicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ Warszawie, ul. Szaserów 128.
Termin obowiązywania umowy od dnia 02.06.2022 r. do dnia 02.06.2023 r.

Szczegóły oraz warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zastrzega się prawo odwołania zapytania ofertowego oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Arkusz asortymentowo-cenowy.xls xls 24 2022-05-11 10:19:00 Criterion
Wykaz osób.doc doc 41 2022-05-11 11:23:25 Criterion
Projekt umowy badania koagulologiczne Warszawa.doc doc 80 2022-05-18 13:44:32 Criterion

Announcements

2022-05-18 13:02 Paulina Kudela W związku z wpłynięciem pytań dotyczącego zapytania ofertowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych dla TS WCKiK SPZOZ w Warszawie został umieszczony nowy projekt umowy.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oznaczenie aktywności F VIII w osoczu / krioprecypitacie Oznaczenie aktywności czynnika VIII w osoczu/krioprecypitacie będzie wykonywane metodą koagulacyjną jednostopniową. Badania przeprowadzane będą w próbkach oznaczonych nr donacji. Badania muszą być wykonywane przez ośrodki zlokalizowane w pobliżu jednostek zlecających, najszybciej jak to możliwe po otrzymaniu próbek. Nie dopuszcza się możliwości zamrożenia materiału i wykonania oznaczenia w późniejszym terminie. Badania będą wykonywane zgodnie z ustalonymi procedurami i zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP). Podstawą do wykonania badania będzie pisemne zlecenie. Świadczone usługi będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli u Przyjmującego zamówienie w zakresie zgodności realizacji z zasadami GLP. 200 pc. - (0)
2 Stężenie fibrynogenu w osoczu/ krioprecypitacie Oznaczenie stężenia fibrynogenu będzie przeprowadzone testami opartymi na metodzie Clauss'a. Badania przeprowadzane będą w próbkach oznaczonych nr donacji. Badania muszą być wykonywane przez ośrodki zlokalizowane w pobliżu jednostek zlecających, najszybciej jak to możliwe po otrzymaniu próbek. Nie dopuszcza się możliwości zamrożenia materiału i wykonania oznaczenia w późniejszym terminie. Badania będą wykonywane zgodnie z ustalonymi procedurami i zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP). Podstawą do wykonania badania będzie pisemne zlecenie. Świadczone usługi będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli u Przyjmującego zamówienie w zakresie zgodności realizacji z zasadami GLP. 60 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Arkusz asortymentowo [...].xls

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty otrzymania faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

Projekt umowy badani [...].doc

(0)
4 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - Proszę wypełnić i podpisać Attachment required

Wykaz osób.doc

(0)
5 KRS - - Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 227