Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CZ-272-2/22 Dostawa zespołu urządzeń do badań górotworu metodami geofizycznymi do Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej

Deadlines:
Published : 10-05-2022 14:28:00
Placing offers : 09-06-2022 12:00:00
Offers opening : 09-06-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.02 2022-05-10 14:28:00 Proceeding
SWZ - Urządzenia do badań górotworu metodami geofizycznymi_CZ-272-2_22-sig.pdf pdf 506.78 2022-05-10 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ_CZ-272-2_22.pdf pdf 159.98 2022-05-10 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ_CZ-272-2_22.pdf pdf 159.47 2022-05-10 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1C do SWZ_CZ-272-2_22.pdf pdf 154.27 2022-05-10 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1D do SWZ_CZ-272-2_22.pdf pdf 164.55 2022-05-10 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ_CZ-272-2_22.docx docx 87.44 2022-05-10 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_CZ-272-2_22.pdf pdf 266.23 2022-05-10 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_CZ-272-2_22.docx docx 82.31 2022-05-10 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_CZ-272-2_22.docx docx 82.08 2022-05-10 14:28:00 Proceeding
CZ-272-2_22_Informacja o przeznaczonej kwocie na realizację zamówienia-sig.pdf pdf 397.46 2022-06-09 12:11:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert_CZ-272-2_22-sig.pdf pdf 379.61 2022-06-09 15:18:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert_oraz unieważnieniu postępowania_CZ-272-2_22-sig.pdf pdf 396.31 2022-06-21 13:33:14 Public message

Announcements

2022-06-21 13:33 Beata Fraś Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na część nr 1 i 4 Zamówienia oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 2 i 3 Zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-09 15:18 Beata Fraś W załączeniu Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-09 12:11 Beata Fraś Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 455 100,00 zł brutto, w tym:
1) na część nr 1 - Zestaw aparatury sejsmicznej z kostką sieciową i kablami połączeniowymi kwotę w wysokości 143 910,00 zł brutto;
2) na część nr 2 - Zestaw do pomiarów drgań parasejsmicznych kwotę w wysokości 92 865,00 zł brutto;
3) na część nr 3 - Akcelerometr kwotę w wysokości 14 145,00 zł brutto;
4) na część nr 4 - Zestaw georadarowy kwotę w wysokości 204 180,00 zł brutto.

CZ-272-2_22_Informac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 958