Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.2710.13.2022.MG Dostawa urządzenia do przygotowania i frakcjonowania gradientów wraz z analizatorem frakcji UV

Monika Golińczak
Uniwersytet Wrocławski
Deadlines:
Published : 06-05-2022 14:13:00
Placing offers : 17-05-2022 10:00:00
Offers opening : 17-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 197.19 2022-05-06 14:13:00 Proceeding
swz BZP 2710.13.2022 MG do publikacji z dnia 04.05.2022.pdf pdf 645.47 2022-05-06 14:13:00 Proceeding
załacznik nr 1 - formularz ofertowy nr 1 do swz.docx docx 187.45 2022-05-06 14:13:00 Proceeding
załacznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia nr 2 do swz.docx docx 181.34 2022-05-06 14:13:00 Proceeding
załacznik nr 3 - opz nr 3 do swz.docx docx 177.39 2022-05-06 14:13:00 Proceeding
załacznik nr 4 -Wzór umowy dostawa urzadzenia do przygotowania i frakcjonowania 05 05 2022.pdf pdf 218.82 2022-05-06 14:13:00 Proceeding
załcznik nr 4 -Wzór umowy dostawa urzadzenia do przygotowania i frakcjonowania10.04.2022 MG.docx docx 56.96 2022-05-06 14:13:00 Proceeding
uniewaznienie postepowania - pismo.pdf pdf 136.27 2022-05-18 12:55:17 Public message

Announcements

2022-05-18 12:55 Monika Golińczak Informacja o unieważnieniu postępowania

uniewaznienie postep [...].pdf

2022-05-17 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający przeznacza na realizację zamówienia brutto: 141 325,66 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 293