Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZS nr 4: Dostawa wyposażenia technicznego dla Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Małgorzata Babczyńska
Gmina Miasto Krosno Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-05-2022 13:08:00
Placing offers : 16-05-2022 10:00:00
Offers opening : 16-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 110.19 2022-05-06 13:08:00 Proceeding
SWZ_z_załącznikami_nr_ 2_i_3.docx docx 61.5 2022-05-06 13:08:00 Proceeding
Załączniki.rar rar 258.16 2022-05-06 13:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 53 2022-05-16 11:03:34 Public message
Ogłoszenie o wyborze oferty.doc doc 59.5 2022-06-08 11:20:55 Public message

Announcements

2022-06-08 11:20 Małgorzata Babczyńska Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].doc

2022-05-16 11:03 Małgorzata Babczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2022-05-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 213 300,00 zł, w tym:
- cz. I – 53 300,00 zł,
- cz. II – 60 000,00 zł,
- cz. III – 100 000,00 zł,

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 546