Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Klasztornej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chróścina, Numer sprawy: OR.271.6.2022

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 05-05-2022 13:41:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o zamówieniu-08da2e88-519d-9981-df38-a90001c2c437.pdf pdf 124.57 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.6.2022.pdf pdf 540.78 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.6.2022-skan.pdf pdf 14772.45 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 100 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 62.5 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
04-załączniki 4, 5, 6 i 7-wykaz robót, osób, ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 70.5 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
05-zał. nr 8-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 296.62 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
06-Klasztorna PRZEDMIAR- KWALIFIKOWALNY .pdf pdf 224.09 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
07-Klasztorna PRZEDMIAR NIEKWALIFIKOWALNY .pdf pdf 200.27 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
08-OPIS TECHNICZNY.pdf pdf 194.58 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
09-NIWELETA DROGI.pdf pdf 560.59 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
010-PRZEKRÓJ A-A.pdf pdf 297.4 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
011PRZEKRÓJ B-B.pdf pdf 309.07 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
012-PRZEKRÓJ C-C.pdf pdf 290.19 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
013-PZT 1.pdf pdf 346.13 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
014-PZT 2.pdf pdf 408.01 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
015-PZT 3.pdf pdf 223.51 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
016-PZT 4.pdf pdf 344.85 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
017-SST KLASZTORNA.pdf pdf 1035.9 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
018-uzgodnienie gazowni.pdf pdf 290.57 2022-05-05 13:41:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 250.91 2022-05-20 11:36:32 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 349.45 2022-05-20 11:36:32 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 239.19 2022-05-26 13:15:21 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-skan.pdf pdf 400.68 2022-05-26 13:15:21 Public message

Announcements

2022-05-26 13:15 Ewa Jonienc Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik w załączeniu.

zawiadomienie o unie [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-20 11:36 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 605.531,72 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 583