Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 140/2022 Dostawa środków czystości

Deadlines:
Published : 05-05-2022 13:15:00
Placing offers : 17-05-2022 08:30:00
Offers opening : 17-05-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
140_swz 1.docx docx 99.89 2022-05-05 13:15:00 Proceeding
140_zal.zip zip 289.75 2022-05-05 13:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 180.75 2022-05-05 13:15:00 Proceeding
odp_na_stronę.pdf pdf 61.23 2022-05-16 13:34:56 Public message
140 _inf_z_ses_ot.docx docx 20.1 2022-05-17 12:24:21 Public message
140_zaw_o_wyb_naj_of.pdf pdf 159.28 2022-06-15 13:07:18 Public message

Announcements

2022-06-15 13:07 Katarzyna ZIÓŁKOWSKA Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

140_zaw_o_wyb_naj_of [...].pdf

2022-05-17 12:24 Katarzyna ZIÓŁKOWSKA Informacja z sesji otwarcia ofert

140 _inf_z_ses_ot.do [...].docx

2022-05-17 08:30 Buyer message Wartość zamówienia przewidziana przez Zamawiającego:
netto – 323 801,44 zł, gross – 398 275,78 zł

Wartość szacunkowa zamówienia zadanie 1:
Netto: 141 794,74 zł
Brutto: 174 407,52 zł

Wartość szacunkowa zamówienia zadanie 2:
Netto: 161 279,70 zł
Brutto: 198 374,05 zł

Wartość szacunkowa zamówienia zadanie 3:
Netto: 20 727,00 zł
Brutto: 25 494,21 zł
2022-05-16 13:34 Katarzyna ZIÓŁKOWSKA Odpowiedź na pytanie

odp_na_stronę.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 611