Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup i dostarczenie wody mineralnej dla jednostek policji garnizonu opolskiego.

Magdalena Mierzwiak
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Department: Wydział zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 10-05-2022 09:16:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu zaprasza do złożenia oferty na dostawę wody mineralnej gazowanej                     i niegazowanej w butelkach typu PET o pojemności 1,5 litra w ilości: min.50 904 szt. ( 101 palet po 504 szt.) - max. 61 992 szt. (123 palet po 504 szt.).

Kryterium wyboru oferty będzie podlegać cena brutto za 1 sztukę, a przy ofertach tej samej wartości będzie decydował wyższy poziom zmineralizowania.

Przy kalkulacji cenowej należy uwzględnić fakt, że dostawy wody o poj. 1,5 l następować będą transportem własnym dostawcy i na jego koszt do poszczególnych jednostek Policji garnizonu opolskiego wg poniższej specyfikacji:

1. Komenda Wojewódzka policji w Opolu, ul. Oleska 95 (magazyn żywnościowy)

2. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2

3.  Komenda Miejska Policji w Opolu, ul. Powolnego 1

4. Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, ul. Robotnicza 10

5. Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach, ul. Chrobrego 6

6. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Wojska Polskiego 18

7. Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, ul. Katowicka 14

8. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, ul. Opolska 101

9. Komeda Powiatowa Policji w Namysłowie, ul. Piłsudskiego 4

10. Komenda Powiatowa Policji w Nysie, Plac Armii Krajowej 11

11. Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie, ul. Klonowa 1 A

12. Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, ul. ks. Skowrońskiego 39

13. Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 3

Termin realizacji zamówienia wody mineralnej o poj. 1,5 l do 7 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia w formie elektronicznej.


Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, wzór w załączniku.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOC100522-10052022084057.pdf pdf 601.63 2022-05-10 09:16:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 butelka wody mineralnej o poj. 1,5 l Cena brutto za 1 szt. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Poziom zmineralizowania - nie mniej niż 500mg/l - Proszę dołączyć dokument potwierdzający poziom zmineralizowania Attachment required (0)
6 Woda mineralna posiada nienaruszone cechy pierwotnego opakowania/butelki plastikowej typu PET - - (0)
7 Spełnia wymogi stawiane naturalnym wodom mineralnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. (Dz.U.Nr 85, poz.466) w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych - - (0)
8 Woda powinna posiadać aktualną ocenę oraz kwalifikację rodzajową wody Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczającą wodę mineralną do obrotu handlowego - do oferty należy dołączyć świadectwo PZH zawierające ww. ocenę i kwalifikację ważną w okresie trwania ewentualnej umowy - - (0)
9 Asortyment powinien być dostarczony do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach tj. w bezzwrotnych butelkach plastikowych PET - - (0)
10 Oferowana woda mineralna musi być objęta co najmniej 8-miesięcznym okresem przydatności do spożycia, licząc od daty dostawy - - (0)

The number of page views: 756