Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.31.2022.ZP1 Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce

Katarzyna Robotnikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 04-05-2022 14:29:00
Placing offers : 13-05-2022 10:00:00
Offers opening : 13-05-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52/311-17-62. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt umowy.docx docx 55.97 2022-05-04 14:29:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe- projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce.docx docx 210.58 2022-05-04 14:29:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe_ul. Dzięciołowa w Zielonce.pdf pdf 2206.38 2022-05-04 14:29:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 4592.21 2022-05-04 14:29:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 32.3 2022-05-04 14:29:00 Criterion
oświadczenia.docx docx 21.59 2022-05-04 14:29:00 Criterion
Wykaz osób.docx docx 19.07 2022-05-04 14:29:00 Criterion
Wykaz usług.docx docx 19.52 2022-05-04 14:29:00 Criterion
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 225.78 2022-05-13 11:11:00 Public message
wybór.zip zip 338.26 2022-05-27 10:38:31 Public message

Announcements

2022-05-27 10:38 Katarzyna Robotnikowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 27.05.2022 r.

wybór.zip

2022-05-13 11:11 Monika Dominikowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 60 000,00 zł brutto.
Termin składania ofert upłynął w dniu 13.05.2022 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 3 oferty.

Poniżej zbiorcze zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1 Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz 83 640,00
2 SOCHA Sp. z o.o., ul. J.K. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz 90 405,00
3 JD PROJEKT Damian Jeleniewski
82-300 Elbląg, ul. Leśmiana 19/27 59 655,00

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 60 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce Szczegółowy zakres zadania znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 oświadczenia i wykazy - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca: 1. Nie podlega wykluczeniu, 2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3. Wykaz usług, 4. Wykaz osób. Attachment required

oświadczenia.docx

Wykaz osób.docx

Wykaz usług.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 305