Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa 7 sztuk zbiorników do nawilżaczy Vapac LE

Deadlines:
Published : 05-05-2022 12:29:00
Placing offers : 18-05-2022 11:00:00
Offers opening : 18-05-2022 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zmianami).

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 szt. fabrycznie nowych zbiorników do nawilżaczy Vapac LE.
  2. Termin realizacji zamówienia - do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.
  3. Gwarancja producenta - minimum 12 miesięcy.
  4. Termin płatności - 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  5. Miejsce dostawy - obiekt szpitala, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
  6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-05-18 12:34 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zbiornik CD4H-6WB 6 elektrod 7 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - minimum 12 miesięcy - Proszę podać oferowany okres gwarancji (0)
6 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu” (0)
Unlock the form

The number of page views: 278