Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/2022 „Budowa studni głębinowej S4 w obrębie Zimnice Małe, gmina Prószków, powiat opolski, woj. opolskie.”

Sławomir Augustyniak
Związek Gmin "Prokado"
Deadlines:
Published : 29-04-2022 17:07:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - ZP - 1 - 2022 - budowa studni głębinowej.docx docx 253.77 2022-04-29 17:07:00 Proceeding
zał. 1 - mapa do projektu robót geologicznych.pdf pdf 1211.93 2022-04-29 17:07:00 Proceeding
zał. 1 - opis do mapy do projektu robót geologicznych.pdf pdf 281.25 2022-04-29 17:07:00 Proceeding
zał. 2 - mapa do projektu robót geologicznych.pdf pdf 1944.02 2022-04-29 17:07:00 Proceeding
zał. 2 - opis do mapy do projektu robót geologicznych.pdf pdf 305.77 2022-04-29 17:07:00 Proceeding
zał. 3 - mapa do projektu robót geologicznych.pdf pdf 1505.21 2022-04-29 17:07:00 Proceeding
zał. 3 - opis do mapy do projektu robót geologicznych.pdf pdf 281.63 2022-04-29 17:07:00 Proceeding
zał. 4 - mapa do projektu robót geologicznych.pdf pdf 1505.22 2022-04-29 17:07:00 Proceeding
Specyfikacja Technincza Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf pdf 284.07 2022-04-29 17:07:00 Proceeding
Projekt robót geologicznych - budowa studni głębinowej S4 w obrębie Zimnice Małe.pdf pdf 459.62 2022-04-29 17:07:15 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.pdf pdf 626.7 2022-04-29 17:12:53 Proceeding
Pytania i wyjaśnienia do treści SWZ.pdf pdf 61.82 2022-05-10 17:59:44 Public message
Pytania i wyjaśnienia treści SWZ- II.pdf pdf 62.5 2022-05-11 20:44:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 73.72 2022-05-16 17:32:36 Public message

Announcements

2022-05-16 17:32 Sławomir Augustyniak Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-16 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na udzielenie zamówienia: 608 850,00 zł brutto
2022-05-11 20:44 Sławomir Augustyniak Pytania i wyjaśnienia treści SWZ- II

Pytania i wyjaśnieni [...].pdf

2022-05-10 17:59 Sławomir Augustyniak Pytania i wyjaśnienia do treści SWZ

Pytania i wyjaśnieni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 852