Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 14/SPiZ/2022 Dostawa krwinek wzorcowych do badania grupy krwi w układzie AB0 metodą manualną szkiełkową.

Deadlines:
Published : 28-04-2022 14:28:00
Placing offers : 02-05-2022 14:00:00
Offers opening : 02-05-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa krwinek wzorcowych do badania grupy krwi w układzie AB0 metodą manualną szkiełkową. Szczegółowe wymagania zawarte są w załączonym "Arkuszu asortymentowo-cenowym".


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Arkusz asortymentowo-cenowy.doc doc 34 2022-04-28 14:28:00 Subject of the order
Oświadczenie wykonawcy.pdf pdf 194.3 2022-04-28 14:28:00 Criterion
Klauzula informacyjna.pdf pdf 468.02 2022-04-28 14:28:00 Criterion
Projekt umowy.pdf pdf 212.19 2022-04-28 14:28:00 Criterion

Announcements

2022-05-11 08:44 Krystyna Piotrowska Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie uprzejmie informuję, że w postępowaniu na dostawę krwinek wzorcowych do badania grupy krwi w układzie AB0 metodą manualną szkiełkową została wybrana oferta Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą przy ul. Raciborskiej 15, 40-074 Katowice, z ceną brutto: 1 399,68 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Krwinki wzorcowe Krwinek wzorcowych do badania grupy krwi w układzie AB0 metodą manualną szkiełkową. Szczegółowe wymagania zawarte są w załączonym "Arkuszu asortymentowo-cenowym". Podana ilość jest w ml.

Arkusz asortymentowo [...].doc

288 other - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Projekt Umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Projekt umowy.pdf

(0)
4 Oświadczenie Wykonawcy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Oświadczenie wykonaw [...].pdf

(0)
5 Klauzula informacyjna - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Klauzula informacyjn [...].pdf

(0)
6 KRS lub CEDiG - Proszę dołączyć dokument Attachment required (0)
7 Dokumenty wymienione w "Arkuszu asortymentowo-cenowym" - Proszę dołączyć dokumenty Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 203