Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 42/2022/TL/KP DOSTARCZENIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO (Z OSPRZĘTEM) WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH W LABORATORIUM ZAMAWIAJĄCEGO

Deadlines:
Published : 28-04-2022 13:35:00
Placing offers : 12-05-2022 09:00:00
Offers opening : 12-05-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1307.96 2022-04-28 13:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy w sprawie zamówienia.doc doc 155.5 2022-04-28 13:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór formularza oferty.doc doc 97.5 2022-04-28 13:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia z par 15 ust. 2 regulaminu.doc doc 83 2022-04-28 13:35:00 Proceeding
Odpowiedź zamawiającego na wniosek wykonawcy.pdf pdf 53.05 2022-05-05 08:44:27 Public message
Odpowiedź zamwiającego na wniosek wykonawców.pdf pdf 23.27 2022-05-05 13:49:51 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 28.57 2022-05-09 12:19:35 Public message
Zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 19.6 2022-05-12 11:42:53 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 29.79 2022-05-19 13:45:21 Public message

Announcements

2022-05-19 13:45 Monika Pilc W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-12 11:42 Beata Płachta-Durzyńska Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonyc [...].pdf

2022-05-09 12:19 Beata Płachta-Durzyńska Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-05-05 13:49 Beata Płachta-Durzyńska Odpowiedź zamawiającego na wniosek wykonawcy

Odpowiedź zamwiające [...].pdf

2022-05-05 08:44 Beata Płachta-Durzyńska Odpowiedź zamawiającego na wniosek wykonawcy

Odpowiedź zamawiając [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 OFERTA WYKONAWCY - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 433