Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 38/W/2022 Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej istniejącej, stalowej, hali magazynowej typu ZBM-5 wraz z projektem remontu, przedmiarem robót i kosztorysem budowlanym w celu określenia zakresu niezbędnego remontu tejże hali.

Zamówienia Publiczne
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: POLATOM
Deadlines:
Published : 28-04-2022 12:10:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. OPZ_wiata nr 44_20220310_v1_TRYB_AKCEPT_ZMIAN.doc doc 77 2022-04-28 12:10:00 Proceeding
38_P_2022_Zał. Nr 3 Wykaz osób do realizacji zamówienia.doc doc 35 2022-04-28 12:10:00 Proceeding
38_W_2022 Zał. nr 4_ Wykaz usług.docx docx 13.87 2022-04-28 12:10:00 Proceeding
38_W_2022_Zał nr 7 - Protokół z wizji lokalnej.doc doc 35.5 2022-04-28 12:10:00 Proceeding
38_W_2022_Zał. Nr 8 umowa_v2 zmMW.doc doc 132 2022-04-28 12:10:00 Proceeding
OPZ na dokumentację do remontu hali nr 44.zip zip 42723.6 2022-04-28 12:10:00 Proceeding
Załącznik E_KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.doc doc 75.5 2022-04-28 12:10:00 Proceeding
38_W_2022_Zał. Nr 8 umowa_v2 zmMW.doc doc 132 2022-05-12 09:12:12 Proceeding
1. OPZ_wiata nr 44_po zmianie. doc.doc doc 77 2022-05-12 09:12:17 Proceeding

Announcements

2022-05-25 09:44 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, że wybrał ofertę Wykonawcy "BUDOWLANE BIURO INŻYNIERSKIE ERECTA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 12 8/9. Wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy. Pozostałym Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.
2022-05-13 13:04 Zamówienia Publiczne Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:
1. Dzień dobry Pkt. IV OPZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 11.07.2022r?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z udzieloną już na platformie odpowiedzią z dnia 12.05.202r2, termin realizacji zadania uległ zmianie. W związku z powyższym punkt IV OPZ otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„Termin wykonania zamówienia – do 60 kalendarzowych dni od dnia podpisania umowy. W przypadku obowiązku zgłoszenia robót budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uzyskaniem potwierdzenia przez ten urząd braku wniesienia sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia, termin wykonania zamówienia o którym mowa powyżej zostanie wydłużony o kolejne 21 dni.”
2. Czy w zespole opracowującym ekspertyzę może być osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Ekspertyza techniczna wchodząca w skład przedmiotu zamówienia dotyczy przede wszystkim konstrukcji hali. Zamawiający wymaga, aby osoba przygotowująca przedmiotową ekspertyzę posiadała uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wymaganym do wykonania tej ekspertyzy. Ponadto Zamawiający wymaga, aby pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były opracowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania w danej branży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy składaniu ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pozdrawiamy,
Komisja Przetargowa NCBJ OR POLATOM

2022-05-12 09:07 Zamówienia Publiczne Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do niniejszego postepowania które brzmi:
"Dzień dobry
W OPZ w pkt IV jest napisane:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia – w terminie do 60 kalendarzowych dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 15.06.2022 r.
Czy czasem nie jest to "pisarska pomyłka"
Odpowiedz Zamawiającego:
"„Termin wykonania zamówienia – do 60 kalendarzowych dni od dnia podpisania umowy
W przypadku obowiązku zgłoszenia robót budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uzyskaniem potwierdzenia przez ten urząd braku wniesienia sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia, termin wykonania zamówienia o którym mowa powyżej zostanie wydłużony o kolejne 21 dni.”

Komisja Przetargowa OR POLATOM

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej istniejącej, stalowej, hali magazynowej typu ZBM-5 wraz z projektem remontu, przedmiarem robót i kosztorysem budowlanym w celu określenia zakresu niezbędnego remontu tejże hali. 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dla Zamawiającego pakietu dokumentów umożliwiających doprowadzenie istniejącej od roku 1983 na terenie NCBJ (działka nr ewid.17 w obr. 257 przy ulicy A. Sołtana 7 w Otwocku) hali stalowej, opisanej w Karcie Ewidencyjnej Środka Trwałego jako „Wiata ZBM-5”, do stanu technicznego pozwalającego na jej dalsze, bezpieczne użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 15.06.2022 r od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 695