Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/P/22 Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

Deadlines:
Published : 27-04-2022 13:41:00
Placing offers : 11-05-2022 10:00:00
Offers opening : 11-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu 08da281b-0fd3-6ce6-9722-b0000131ca72.pdf pdf 105.53 2022-04-27 13:41:00 Proceeding
8P22 SWZ.zip zip 375.91 2022-04-27 13:41:00 Proceeding
00 Modyfikacja SWZ.pdf pdf 1780.84 2022-05-05 13:40:35 Public message
01 SWZ krajowy pracy chronionej mod.docx docx 131.7 2022-05-05 13:40:35 Public message
02 Oświadczenie z art. 125 mod.doc doc 55.5 2022-05-05 13:40:35 Public message
03 Umowa sprzątanie-przetarg_MB mod.docx docx 64.6 2022-05-05 13:40:35 Public message
04 ogloszenie o zmianie ogloszenia 08da2e84-fc36-33e6-df38-a90001c2c356.pdf pdf 37.49 2022-05-05 13:40:35 Public message
8P22 Wyjasnienia 1.pdf pdf 887.51 2022-05-06 14:30:51 Public message
8P22 Wyjasnienia 2.pdf pdf 916.65 2022-05-09 13:58:38 Public message
Informacja o kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 781.44 2022-05-11 10:13:08 Public message
8P22 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1594.11 2022-05-11 13:29:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 2821.19 2022-05-19 14:11:31 Public message

Announcements

2022-05-19 14:11 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-11 13:29 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję informacje z otwarcia ofert.

8P22 Informacja z ot [...].pdf

2022-05-11 10:13 Tomasz Smykala W załączeniu informacja o kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwotach [...].pdf

2022-05-09 13:58 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8P22 Wyjasnienia 2.p [...].pdf

2022-05-06 14:30 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8P22 Wyjasnienia 1.p [...].pdf

2022-05-05 13:40 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję informację o zmianie treści Specyfikacji warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

00 Modyfikacja SWZ.p [...].pdf

01 SWZ krajowy pracy [...].docx

02 Oświadczenie z ar [...].doc

03 Umowa sprzątanie- [...].docx

04 ogloszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658